Barents on my mind –tapahtumatuki 2016 haku avattu

03.06.2016

Suomalaiset nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät) voivat hakea Barents on my mind -tapahtumatukea pienten paikallisten tai maakunnallisten tapahtumien järjestämiseen Suomen Barentsin alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu).

Tapahtumien tarkoituksena on kehittää Barents –alueen nuorisotyötä ja niiden tulee

 1. edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa ja lisätä nuorten sosiaalista vahvistamista ja/tai
 2. tarjota nuorille mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella.

Suomen Barents-puheenjohtajuuskauden (2013-2015) yksi painopistealueista oli nuorisoyhteistyö. Barents on my mind –tapahtumat 2016 jatkavat tätä kokonaisuutta.

Tapahtumatuki

 • toteutukseen voi hakea tukea enintään 3 000 euroa, jos kyseessä on tapahtuma vain suomalaisille osallistujille
 • jos kyseessä on tapahtuma, jossa osallistujina myös muiden Barents-maiden osallistujia, voi hankkeelle saada lisärahoitusta. Tällöin tuki voi olla enintään 8 000 euroa.
 • voidaan myöntää vain Suomen Barents-alueella 15.9.–31.12.2016 toteutettaviin tapahtumiin
 • on suunnattu nuorisoalan toimijoille ensisijaisesti Suomessa, mutta myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän nuorten parissa toimivat ja/tai alle 29-vuotiaat nuoret voivat osallistua tapahtumiin
 • voidaan käyttää vain suoraan toimintaan kohdistuviin kuluihin, ei kuitenkaan palkkakuluihin
 • hakijatahon kotipaikka on Suomen Barents-alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
 • ei myönnetä hankkeille, joita voidaan rahoittaa Erasmus+ Youth in Actionin nuorisovaihtona
 • ei myönnetä kouluvaihdoille, valmennusleireille tai urheilukilpailuihin eikä tahon perustoimintaan.

Hakeminen

Barents on my mind -tapahtumatukea haetaan webropol-lomakkeella, jossa tulee olla seuraavat tiedot:

I. Hakijataho ja kumppanit

 • hakijatahon ja sen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • lyhyt kuvaus hakijatahosta ja sen toiminnasta
 • tapahtuman suunnitellut yhteistyökumppanit

II. Tapahtuman sisältö

 • tapahtuman lyhyt kuvaus (= hyvä hankeidea) ja ohjelma
 • yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten tapahtuma vahvistaa Barentsin alueen identiteettiä / edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa / lisää nuorten sosiaalista vahvistamista / tarjoaa nuorille mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella
 • tapahtumapaikkakunta/- kunnat ja toteutusajankohta/ -kohdat
 • arvio siitä montako osallistujaa tapahtuma tavoittaa
 • miten tapahtumasta tiedotetaan paikallisesti, alueellisesti?

III. Budjetti

 • erittely kuluista, joihin tukea haetaan sekä erittely tuloista (budjetti).

 

Hakuaika ja hakulomake

Tapahtumatukea haetaan webropol-lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/A00E8D36943060E5.par

Hakemuksen voi täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.8.2016 klo 16.00. Päätökset tehdään 10.9.2016 mennessä.

Lisätiedot:

Jutta Kivimäki, puhelin 0295 338 568, s-posti muodossa etunimi.sukunimi@cimo.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.