Arjen palaset kokoon Nuotta-valmennuksen avulla

28.05.2014

Nuotta-valmennus auttaa nuorta saamaan ohjat käsiinsä. Nuotassa tuetaan omien voimavarojen löytämistä ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamista. Nuotan tavoitteena on vahvistaa arjenhallintaa ja kehittää taitoja, joita tarvitaan opinnoissa ja työelämässä. Valmennukset ovat osa sosiaalista nuorisotyötä ja sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta.

Nuotta-valmennukset on tarkoitettu 13-28-vuotiaille nuorille, jotka ovat joutuneet tai joutumassa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Valmennukseen tullaan useimmiten etsivän nuorisotyön, työpajan, koulun tai viranomaisten kautta.

Valmennusta järjestetään yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa. Lähtökohtana valmennusten kehittämisessä on keskusten vahva osaaminen toiminnallisessa ja kokemuksellisessa pedagogiikassa ja nuorisotyössä. Valmennusten sisällöt vaihtelevat keskusten erityisosaamisen ja toimintaympäristöjen mukaan, mutta päämäärä on sama: tukea nuoren arjenhallintaa.

Nuorisokeskusten rinnalla työskentelee alueellinen moniammatillinen yhteistyöverkosto. Mukana on mm. alueellinen etsivä nuorisotyö, kuntien opetus- ja sosiaalitoimet sekä työpajoja ja oppilaitoksia.

Lue lisää: http://www.snk.fi/fi/palvelut/nuotta-valmennus/

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.